Kwaliteit

De Pelt & Hooykaas-bedrijven profileren zich als Producent en leverancier voor de grond-, weg- en waterbouw. Hierbij spelen de veiligheid voor mens en milieu, en de kwaliteit van de producten een belangrijke rol.

Kwaliteit, arbo en milieu

De Pelt & Hooykaas-bedrijven produceren en leveren producten, die aan de geldende milieuhygiënische en civieltechnische regelgeving en eisen voldoen.

 

Kwaliteit, Arbo en Milieu zijn een vast agendapunt in de diverse overlegstructuren binnen de bedrijven. Binnen de Pelt & Hooykaas-bedrijven is het streven naar een verdere optimalisatie en het bewaken van de kwaliteit, de arbeidsomstandigheden en het milieu een doorlopend proces.

 

Certificeringen 

De producten van de Pelt & Hooykaas-bedrijven worden standaard met een NL-BSB-productcertificaat geleverd. Eventueel aangevuld met een KOMO-productcertificaat of een CE-markering.


De productielocatie te IJmuiden is tevens gecertificeerd op basis van NEN-ISO 14001 en beschikt bovendien over een Conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek (FPC) voor de CE-gemarkeerde producten.